Rệp vảy hại lan

15 Tháng Hai, 2018 admin 0

Rệp vảy chủ yếu ký sinh ở lá, cuống lá và giả hành. Dùng miệng có gai tiêm vào cây và hút chất dinh dưỡng, sâu