Nhà kính trồng lan, nhà che

25 Tháng Chín, 2017 admin 0

Sơ lược về yêu cầu thiết kế nhà che, nhà kính trồng lan. Một nhà kính trồng lan có các trao đổi vật chất chủ

Cách làm giàn lan tại nhà

23 Tháng Chín, 2017 admin 0

Cái nhà quan trọng với chúng ta sao thì giàn quan trọng với cây lan như vậy! Giàn sẽ tạo “TIỂU KHÍ HẬU” cho lan,