Hơn 200 loài hoa lan Việt Nam bị đe doạ tận diệt

Các nhà nghiên cứu Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã thống kê được thêm 200 loài hoa lan tại Việt Nam bị đe doạ tận diệt.

Nhiều loài hoa lan tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt

Việc nghiên cứu dựa trên điều tra thực địa tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam như: Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng… nhằm thu thập các dữ liệu cho những loài mới đánh giá và cần đánh giá bổ sung, phân loại, phân bố và hiện trạng bảo tồn, số lượng cá thể… các loài hoa lan bị đe dọa.

Sau khi đã thu thập đủ dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá tình trạng các loài lan bị đe dọa ở Việt Nam theo tiêu chuẩn và thứ hạng của IUCN (2018) và Averyanov (2011, 2019) đồng thời lập Danh mục các loài lan bị đe dọa theo các mức độ: Rất nguy cấp – CR, Nguy cấp – EN và Sẽ nguy cấp – VU.

Sau 2 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã xây dựng được Danh lục 200 loài lan bị đe dọa chọn lọc hiện nay ở Việt Nam. Trong đó có 75 loài ở phân hạng Rất nguy cấp (CR), 74 loài ở phân hạng Nguy cấp (EN) và 51 loài ở phân hạng Sẽ nguy cấp (VU).

Đặc biệt trong số đó có 16 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, còn lại là đánh giá mới gồm 184 loài, nâng tổng số loài lan bị đe dọa ở Việt Nam được đánh giá lên 252 loài, trong đó có 114 loài là đặc hữu của Việt Nam.

Nguồn: Môi trường và đô thị

>>> XEM THÊM: Đây là cách bón phân cho lan vào mùa mưa hiệu quả nhất