Hỏi: Tại sao tôi trồng lan giả hạc không ra hoa?

Hỏi: Tại sao tôi trồng lan giả hạc không ra hoa?

Trả lời:

Có 3 yếu tố làm cho lan giả hạc không ra hoa:

  • Bón nhiều phân có chất nitrogene quá cao.
  • Tưới quá nhiều nước trong giai đoạn cây cần nghỉ.
  • Thời gian này không đủ lạnh làm cho rụng lá.

Cách giải quyết:

  • Khi cây đã ngừng tăng trưởng thì ngưng bón phân 30-10-10 mà thay bằng bón phân 10-30-30. Vào mùa đông thì ngưng bón phân, tưới bớt nước hoặc ngưng tưới nước, trời lạnh xuống cây sẽ rụng lá và sẽ ra hoa tự nhiên vào mùa xuân.

Chúc các bạn thành công!