Các bước ghép kei lan lên chậu dễ làm và đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của cây lan.

Các bước ghép kei lan lên chậu dễ làm và đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của cây lan.

Cách làm và hình ảnh của bạn Vuphong Dang, mời các bạn yêu lan tham khảo!

Liên hệ đặt hàng

Liên hệ mua hàng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*