Để lan nở theo ý muốn

23 Tháng Một, 2018 admin 0

Ngoại trừ vài giống như Ascocenda hay Vanda có thể khai hoa 2-3 lần trong một năm thì hầu hết các loài thuộc họ phong lan đều chỉ